Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) smo največja nevladna organizacija za varstvo narave v Sloveniji. Delamo v javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. Pri številnih dejavnostih združujemo več kot 1000 članov, prostovoljcev in ljubiteljev narave po vsej Sloveniji in zaposlujemo 30 strokovnjakov z različnih področij. Delamo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe.

NAŠE ZGODBE O USPEHU

Upravljanje NR Škocjanski zatok

Naravni rezervat Škocjanski zatok je zaradi pestrega prepleta polslanih in sladkovodnih življenjskih okolij raj za številne živalske in rastlinske vrste ter predstavlja oazo na pragu Kopra.

Upravljanje NR Ormoške lagune

Naravni rezervat Ormoške lagune je nastal kot plod sodelovanja industrije in varstva narave. Nekdanje odpadne bazene Tovarne sladkorja Ormož smo preobliokvali v mokrišče izjmnega mednarodnega pomena za varstvo narave.

Upravljanje NR Iški morost

Z upravljajem Naravnega rezervata Iški morost na Ljubljanskem barju varujemo redke mokrotne travnike in njihove prebivalce.

Znanstvene raziskave

Znanstveno in raziskovalno delo je temelj društvene dejavnosti, izvedbo pa zagotavljamo s profesionalnimi ornitologi ter številnimi prostovoljci in zunanjimi sodelavci.

Izobraževanje

Izobraževanje je zelo pomembna dejavnost društva, ki ima ključno vlogo pri pridobivanju znanja in širjenju zavesti o pomenu ohranjanja narave in varstva okolja v družbi.

Direktne naravovarstvene akcije

Na društvu vsako leto z direktnimi naravovarstvenimi akcijami omogočamo gnezdenje redkim in ogroženim vrstam ptic, kot so breguljka, navadna čigra in pegasta sova.

Več o društvu