Slovenci se ponašamo z velikim deležem gozda, dober glas o naših gozdovih pa sega tudi v tujino. Žal pa imamo kljub veliki površini gozda ohranjenega le manj kot 1 % starega, naravnega gozda, ki ga najdemo le še v redkih gozdnih rezervatih. Prav ta je ključen za preživetje mnogih dragocenih živalskih vrst, katere lahko brez takojšnjega ukrepanja v naslednjih letih izgubimo. Zato smo na DOPPS-u pripravili akcijo, v kateri lahko sodeluješ tudi ti ter s tem pomagaš ohraniti naše naravne gozdove tudi za prihodnje generacije.


V zadnjem času v Sloveniji z gozdom gospodarimo vse bolj intenzivno. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije se od leta 2004 v povprečju vsako leto odpira več kot 400 km novih gozdnih prometnic za spravilo lesa. Posledično z odpiranjem gozdov izgubljamo stare, naravne, še nedotaknjene gozdove, strategije, ki bi nadomestila odprte površine z novimi, naravi prepuščenimi gozdovi pa ni. Taki gozdovi, za katere je značilna velika količina odmrle lesne mase, nastajajo stoletja in nudijo zatočišče številnim dragocenim gozdnim organizmom, ki jim rečemo gozdni specialisti. Mednje sodijo številne vrste ptic, katerih populacije so že močno zdesetkane. Za njihovo ohranjanje je nujna učinkovita in takojšnja vzpostavitev novih naravi prepuščenih gozdov.

V okviru projekta Varuhi naravnih gozdov bomo s pomočjo srčnih varuhov, zbirali sredstva za nakup vsaj 10 hektarjev gozda, ki ga bomo dolgoročno podarili oz. vrnili naravi. Izbrali ga bomo na območju, ki čimbolj prispeva k ohranjanju gozdnih specialistov v Sloveniji. Vanj ne bomo posegali, prepustili ga bomo naravnemu razvoju in s tem ohranjali gozdne specialiste, kot so belohrbti detel, koconogi čuk, črna štorklja, divji petelin in mali muhar, ter številne druge gozdne organizme. S tem želimo začeti povečevati delež naravnih gozdov, ki nam jih v uradni mreži zavarovanih območij močno primanjkuje.

Akcijo podpirajo številne znane osebnosti in podjetja. Podpri jo tudi ti!

Prispevaj