Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije,
Tržaška 2,
1000 Ljubljana,
Slovenija

DŠ: SI 68956029
Matična številka: 5215412

Telefon: 01 426 58 75
Email: dopps@dopps.si

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila).

Varovanje osebnih podatkov
Več o varovanju osebnih podatkov najdete TUKAJ.

Vrste uporabnikov
Pravico do nakupa v spletni trgovini imajo vsi polnoletni obiskovalci spletne strani www.gozdnispecialisti.si.

Dostopnost informacij
DOPPS se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovila naslednje informacije:

 1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, matično in davčno številko),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta),
 3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev,
 4. dostopnost izdelkov,
 5. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene (ker gre za donacije, je DDV oproščen)
 6. način plačila,
 7. časovno veljavnost ponudbe,
 8. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop,
 9. pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba artiklov in cene
Ponudba in cene v spletni trgovini na spletnem mestu www.gozdnispecialisti.si se ne spreminjajo. Cena v spletni trgovini je enaka za vse goste spletne trgovine. Izdelki v spletni trgovini so donacije, namenjene nakupu gozda na območju Republike Slovenije, zato plačilo za izdelek, po 15. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), ni predmet DDV.

Naročilo in cene
Kupoprodajna pogodba med DOPPS in kupcem je v spletni trgovini na spletnem mestu www.gozdispecialisti.si sklenjena v trenutku, ko DOPPS kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za DOPPS kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku in je potrošnikom na voljo na njihovo pisno zahtevo.

Načini plačila
Spletna trgovina na spletnem mestu www.gozdnispecialisti.si omogoča naslednje načine plačila:

 • po predračunu (UPN nalogu) na račun podjetja,
 • s Paypalom na račun podjetja,
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, Visa Electron, BA Maestro) preko aplikacije Stripe.

Izdaja računa
DOPPS po plačilu naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

Postopek nakupa

Izbira izdelka
Na spletni strani www.gozdnispecialisti.si s klikom izberite izdelek in nato kliknite na povezavo ”PRISPEVAJ ZDAJ!”.  Izdelek je tako bil uspešno dodan v košarico. Če želite zaključiti nakup, izpolnite obvezna polja in kliknite gumb »PRISPEVAJ SEDAJ«.

Če je bilo naročilo uspešno zaključeno, se na spletni strani izpiše zahvalno sporočilo. Zahvalno sporočilo prejmete tudi po mailu. Vsi donatorji ste avtomatsko vključeni v nagradno igro.

Postopek obveščanja o nakupu
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto in zaključeno.

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila.

Varnost
DOPPS uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita prodajalec DOPPS in Stripe. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku.

Komunikacija
DOPPS bo z uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno privoli.

Pravno obvestilo
Spletna trgovina na spletnem mestu www.gozdnispecialisti.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Vse cene izdelkov v spletni trgovini so označene v EUR, izdelki pa so donacije, namenjene nakupu gozda na območju Republike Slovenije, zato plačilo za izdelek, po 15. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), ni predmet DDV.

Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem ali angleškem jeziku

Omejitev odgovornosti
DOPPS se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njenih spletnih straneh.

Izključitev odgovornosti
Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. V primeru tehničnih težav na spletni strani si pridružujemo pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica naročil vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času in vas seznanili z nadaljnjimi koraki. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te. Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov).

Pritožbe in spori
DOPPS spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. DOPPS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova mail dopps@dopps.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. DOPPS bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo, sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka.

DOPPS se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si DOPPS prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. DOPPS na spletni strani www.gozdnispecialisti.si objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »GOZDNI POBEG«

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »GOZDNI POBEG« je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, po katerih lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »GOZDI POBEG«. S pravili nagradne igre se je mogoče seznaniti na spletni strani www.gozdnispecialisti.si.

 1. Sponzor nagradne igre

Nagradno igro je omogočil GOZDNE, zavod za sproščanje, rekreacijo in ustvarjanje v naravi, Čučkova ulica 16, 1000 Ljubljana.

 1. Pogoji za sodelovanje

V nagradno igro so vključeni vsi polnoletni obiskovalci spletne strani www.gozdnispecialisti.si, ki zaključijo nakup oz. opravijo donacijo, na FB DOPPS – BirdLife Slovenia v komentar objave o nagradni igri označijo tri prijatelje ter objavo delijo med prijatelje.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od četrtka, 7. 4. 2022 do vključno petka, 15. 4. 2022.

 1. Nagrada

Nagrada je GOZDNI POBEG. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Ravno tako nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje se bo vršilo v pisarni Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije po zaključku nagradne igre. Žrebanje ne bo javno. Nagrade se ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih ali na splošno nasprotuje tem pravilom.

 1. Obvestilo o nagradi

DOPPS bo obvestil nagrajenca po mailu v roku 10 dni po zaključku kampanje. Ime in priimek nagrajenca bo tudi javno objavljeno na družbenih omrežjih DOPPS. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec samodejno dovoljuje, da se njegovo ime in priimek brezplačno objavi na facebook strani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

V kolikor nagrajenec ne želi objave na družbenih omrežjih DOPPS nas mora o tem obvestiti ob potrditvi prejema obvestila o prejemu nagrade.

 1. Varstvo podatkov

Organizator Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, ZVOP-1). Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje opravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.

 1. Odgovornost

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po elektronski pošti na ursa.gajsek@dopps.si ali pisno na naslov organizatorja nagradne igre Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, p.p. 2990. Pri tem se ga izloči iz žrebanja v nagradni igri.

 1. Mladoletne osebe

V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe stare najmanj 18 let.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil vse udeležene.

 1. Končne določbe

Sodelujoči s pristopom k nagradni igri soglaša s pravili organizatorja, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ter dovoljuje zbiranje, obdelovanje ter hranjenje posredovanih osebnih podatkov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, ZVOP-1) z namenom izvedbe nagradne igre.

Ljubljana, april 2022