Slovenci se ponašamo z velikim deležem gozda, žal pa imamo ohranjenega le manj kot 1 % starega, naravnega gozda, ki ga najdemo le še v redkih gozdnih rezervatih. Prav ta je ključen za preživetje mnogih dragocenih živalskih vrst – gozdnih specialistov, katere lahko brez takojšnjega ukrepanja v naslednjih letih izgubimo.

POTREBUJEMO NARAVEN GOZD, PRISPEVAJ GA TUDI TI!

S svojim prispevkom boš povečal/a delež naravnih gozdov v Sloveniji in pomagal/a pri ohranitvi naših dragocenih gozdnih specialistov.

Hvala!

10,00